Del 3. Har du en inflammatorisk sjukdom (utan att veta om det)?

Jag tror att de flesta människor idag har förhöjda nivåer av inflammation i kroppen. Jag ser mig omkring och lägger märke till att även vissa av de som uppfattar sig själva som friska ofta lever med mer eller mindre allvarliga besvär. Läkaren och experten på autoimmuna sjukdomar Amy Myers, skriver i sin bok The Autoimmune Solution att över 90% av befolkningen har förhöjd inflammation och/eller en autoimmun sjukdom. Hon syftar på den amerikanska befolkningen men jag tror inte att vi i Sverige ligger långt efter.

Det finns flera sätt att ha inflammatoriska problem utan att veta om det.

1) Du har blivit diagnostiserad med en sjukdom men har inte blivit informerad om att den är autoimmun/inflammatorisk. Om du är osäker så finns här en omfattande lista med kända autoimmuna sjukdomar, en lista som ständigt växer.

2) Du har uppsökt läkare för dina symptom men fick ingen hjälp, ingen diagnos, eller avfärdades med att symptomen var psykosomatiska och fick remiss till en psykolog. Tyvärr gör tidsbrist och kunskapsbrist i vården att detta är vanligt.

3) Du har glömt bort hur det känns att vara vid god hälsa och vet inte om att din trötthet/ledvärk/myrkrypningar i benen/stelhet etc faktiskt har en orsak. Det är vanligt men inte normalt att vara trött hela tiden.

Inflammation är så vanligt och har så många skilda konsekvenser att om du har ett symptom, vilket som helst, är sannolikheten ganska hög att inflammation ligger bakom (det finns förstås uppenbara undantag, t.ex. ett brutet ben). Du kanske inte upplever dina symptom som särskilt besvärande i nuläget, men har man förhöjd inflammation ökar risken för att utveckla mer allvarliga sjukdomar senare i livet. Många med en autoimmun sjukdom har ofta en uppsjö andra besvär och diagnostiseras faktiskt också ofta med en andra, tredje eller fjärde sjukdom. Jag är själv ett exempel. Förutom den sjukdom jag först diagnostiserades med hade jag också många andra symptom som besvärade mig, och dessutom massor med irriterande men acceptabla besvär. Dessa är nu ett minne blott. Jag trodde att dessa var något jag bara måste leva med, men det visade sig inte stämma. Alla orsakas av inflammation och alla kunde jag bli av med genom att bekämpa källorna till inflammationen.

Visste du att följande diagnoser och symptom ofta har en stor inflammatorisk komponent och/eller kan kopplas till störningar i immunsystemet?

Trötthet (som inte enbart kan förklaras med sömnbrist)
Kroniskt rinnande näsa
Hjärndimma
Ledvärk
Mag- och tarmproblem
Muskelsmärtor
Stelhet
Sömnproblem
Svårigheter att gå ner i vikt
Svullna körtlar
Huvudvärk och migrän
Allergier
PMS
Störd menstruationscykel
Hudåkommor
Psykisk ohälsa (t.ex. depression, bipolär sjukdom, ångest, panikattacker)
Astma
Autism
Hjärt- och kärlsjukdomar
Cancer

Vid det här laget kanske du undrar hur förhöjd inflammation kan få så olika konsekvenser för olika personer. Svaret måste oundvikligen bli att var och en av oss utsätts för en unik kombination av miljöfaktorer, har olika genetiska förutsättningar, och beter oss olika. Till exempel, om du lider av en specifik infektion som Borrelia kommer du inte få exakt samma symptom som någon annan med samma åkomma. Hur sjukdomen ter sig beror hur allvarlig infektionen är, hur länge du har haft den, vilken specifik borreliastam du har, i vilken vävnad bakterierna har tagit fäste i kroppen, om det finns andra patogener, statusen på ditt immunförsvar och näringsstatus, din genetik, nivå av toxiska ämnen m.m. Någon kan få övervägande neurologiska symptom, någon annan reumatiska besvär, en tredje svår trötthet och en fjärde depression o.s.v. En femte kan ha en så mild infektion att denne inte märker av den.

När sjukdomstillstånd blir så här komplicerade och svårtydda räcker inte våra vanliga enkla metoder till. Istället måste vi börja lyssna på den sjuka, gå igenom dennes historia mycket noga och använda rätt tester. Detta handlar nästa inlägg om.

Del 4. Diagnostisering och behandling på rutin är inte tillräckligt för komplexa sjukdomar

 

 

Ta en titt på det övriga innehållet:
Konsultationer
Forskningssök, -tolkning och -förmedling
Föredrag
Kontakt
Berättelser från nöjda kunder
Hälsotester
Hälsoformulär


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s