Del 6. Hur jag arbetar

Om du har läst min egen historia så vet du att jag testade en stor mängd olika mediciner, kosttillskott och behandlingar innan jag blev bra, eftersom jag inte hade någon aning om vad som hade orsakat min sjukdom. Det var en dyr och lång process på tio år. Med den erfarenheten i bagaget vill jag hjälpa andra att klara av samma sak – fortare och till lägre kostnad – genom att försöka ringa in vad som orsakat symptomen och vad man kan göra åt det.

Vi ses över videochat eller telefon. Första mötet som tar upp till 2 timmar går ut på att finna orsakerna till just dina problem, eller om nödvändigt vilka tester som kan behövas för att ta reda på det. Jag lägger ner mycket tid efter varje konsultation på att färdigställa den individuella handlingsplanen och se till att du har all information tydlig och i skrift. Med stor sannolikhet kan vi påbörja arbetet mot en förändring redan efter första konsultationen.

Undrar du om dina besvär eller din diagnos har ett inslag av inflammation? Googla namnet på diagnosen (helst på engelska) + ”inflammation” och se vad som kommer upp. Eller anlita mig för att göra det åt dig.

Är du osäker på om jag kan hjälpa dig? Skicka ett meddelande där du berättar om dina symptom/diagnoser så återkommer jag till dig.

Här kan du läsa lite berättelser från nöjda kunder.

Vem är jag, och vad har jag att erbjuda?

Jag är molekylärbiolog med doktorsexamen från Karolinska Institutet, med lång erfarenhet av att utföra, studera och ta till mig forskning. Jag forskade på metabolism och inflammation i mänskliga fettceller och dess betydelse för diabetes och fetma. Vetenskap är även mitt största fritidsintresse och jag har ägnat flera år till att läsa allt jag kommit över om inflammatoriska sjukdomar. Jag har studerat olika teorier om hur och varför inflammation och autoimmunitet uppstår. Jag har även tagit till mig enormt många fantastiska framgångshistorier.

Jag har skaffat mig överblick över alla möjliga metoder för att hindra framfarten hos inflammatorisk sjukdom, ta itu med grundorsakerna, lugna ner immunförsvaret och i många fall göra patienten symptomfri. Dessa metoder, inklusive kost och livsstil, kan (ibland bör) användas i kombination för bästa möjliga resultat. Observera att varje person har en unik kombination av grundorsaker till sin sjukdom och behöver också en skräddarsydd tillfriskningsplan. Ibland kan en kombination av vanliga läkemedel och andra metoder vara den effektivaste lösningen.

Jag har ingen vårdutbildning och är ingen behandlare, utan kallar mig själv hälsodetektiv, informatör och rådgivare för personer med inflammatorisk sjukdom. Alltså ordinerar jag inte heller några behandlingar till mina kunder utan informerar om olika livsstilsförändringar och behandlingsalternativ som kan hjälpa i just ditt fall, samt coachar dig på din hälsoresa.

Hur stor förbättring kan du vänta dig?

De flesta kan förvänta sig att lyckas vända symptomutvecklingen och minska sina besvär. Många kan bli helt symptomfria men i vissa fall kan det krävas en hel del arbete. Vissa symptom kan vara svårare än andra att få bukt med, men har du en gång varit frisk så är det något som har orsakat din sjukdom och då finns det hopp. Dina chanser beror också förstås på din motivation.

Slutligen beror det också ibland (men inte alltid) beror på hur länge du har haft dina symptom, hur mycket skada som redan har skett och vad sjukdomen har gjort med vävnaderna. Det spelar roll vilka vävnader som har attackerats om du har en autoimmun sjukdom, eftersom olika vävnader återskapas olika snabbt. Det är till exempel för mycket att hoppas på återväxt av betaceller som helt har utplånats av autoimmunitet (en konsekvens av typ 1-diabetes). Men det finns dokumenterade fall där man har återfått betacellsaktivitet och insulinproduktion när vävnaden ännu inte förstörts helt. Men det ska sägas att hur svåra dina symptom än är eller hur länge du har haft dem inte alls automatiskt behöver vara ett problem. Det finns många exempel på personer som blivit friska efter årtionden med sjukdom.

 

Ta en titt på det övriga innehållet:
Konsultationer
Forskningssök, -tolkning och -förmedling
Föredrag
Kontakt
Berättelser från nöjda kunder
Hälsotester
Hälsoformulär


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s