Forskningssök, -tolkning och -förmedling

Skulle du vilja veta mer om något inom medicin eller biologi? Då kan du anlita mig. Exempel på uppdrag du kan ge mig:

  • Du vill veta vad som är publicerat om just din diagnos.
  • Du vill veta om det finns någon koppling mellan olika sjukdomar och vad som kan vara den gemensamma nämnaren.
  • Du vill att jag hittar framgångshistorier för just din sjukdom. Dessa kan vara mycket svåra att hitta om man inte vet exakt vad man ska söka på.
  • Din medicinska engelska är lite rostig och du vill att jag ska översätta/tolka en artikel.

Pris: 800 kr i timmen

Kontakta mig nedan vid intresse.