Konsultationer

Läs gärna Del 6. Hur jag arbetar om du inte redan har gjort det.

Före den första konsultationen kommer du att få fylla i ett stort hälsoformulär. Under konsultationen kommer vi att gå igenom hela din hälsohistoria och symptom i detalj. Med största sannolikhet kommer jag att kunna ge råd om nästa steg att ta redan efter första mötet. Ibland kan det rekommenderas att ta något diagnostiskt test för att lättare kunna identifiera dina specifika underliggande orsaker.

Det är inte min avsikt att skaffa återkommande kunder. Jag hoppas att vi kan ses en eller några gånger och att du sedan upplever så mycket förbättring att du inte behöver anlita mig igen.

Priser

Delbetalning kan gå att ordna.

  • Första konsultationen (2 h): 2500 kr

I detta ingår ofta 1-2 dagar med för- och efterarbete, eventuell research, dokumentation och nedskrivning av skräddarsydd information.

  • Uppföljningskonsultation (1 h): 1500 kr

Efter varje konsultation kommer jag att skicka all information tydligt nedskriven till dig.

Kontakta mig nedan om du vill boka en tid eller har en fråga!