Omfattande hormontest

Dried Urine Test for Comprehensive Hormones (DUTCH) från Precision Analytical

4500 kr (inklusive en 1 timmes konsultation)

Detta test mäter könshormoner och stresshormoner, samt deras metaboliter. Genom att mäta hormonernas metaboliter får man reda på om en viss avvikelse beror på t.ex. för låg/hög produktion eller för låg/hög nedbrytning.

Om du misstänker att du har höga nivåer av stress hormoner, problem med HPA-/stressaxeln eller binjureutmattning, testosteronbrist eller östrogendominans så är detta ett jättebra test. Ett DUTCH-test kan till exempel vara intressant att ta om man lider av trötthet, svårigheter att komma upp på morgonen, svårigheter att somna, PMS, håglöshet med mera och vill veta om det ligger vissa hormonella problem bakom. Testet kan till exempel visa på

  • För höga eller låga nivåer av stresshormonet kortisol
  • Om produktionen av kortisol är förhöjd eller för låg
  • Om nedbrytningen av kortisol är låg eller hög
  • Lågt DHEA
  • En obalans i nivåerna av östrogen och progesteron, t.ex. östrogendominans
  • För lågt testosteron

Detta test kan ge indikationer på mekanismerna bakom symptom, och ge en riktning för hur man ska gå vidare.

Urinprov tas vid fyra tillfällen under 24 timmar. Du får hem testremsor som man helt enkelt kissar på vid fyra tillfällen under ett dygn, låter torka och sedan skickar iväg till labbet i ett medföljande kuvert.

Kvinnor som menstruerar ska ta testet mellan dag 19 och 22 i menscykeln, om dag 1 är första blödningsdagen. Har du oregelbunden mens, kontakta mig för instruktioner. P-piller ska inte tas samtidigt eftersom det påverkar resultatet.

Läs Precision Analyticals egen beskrivning av testet här och ta en titt på hur ett testsvar ser ur här.

Det är också möjligt att testa endast stresshormoner eller könshormontest med ett test från samma labb men för en lägre kostnad. Kontakta mig för pris.